Skip to main content

Spotify

Tidal

Apple Music

YouTube

owca

zespół powstały z potrzeby uwielbienia Boga nową muzyką, który swoją tożsamość odnajduje w biblijnym obrazie owcy, tej co potrzebuje Pasterza-Chrystusa i stada-Kościoła.

Korzystając z dużego doświadczenia z różnych przestrzeni muzycznych, chcą tworzyć i wielbić w jakości godnej standardów Królestwa, chwałami wyśpiewanymi językiem bliskim, codziennym i zrozumiałym. Na koncie dwie płyty, sesja live, wiele wydarzeń – tych stadionowych i zupełnie małych, i marzenia na wiele więcej.